Diana
Informační servis
V informačním terminálu vám rádi poskytneme informace o spojích, tarifech, případně o ztátách a nálezech. Volejte:
tel 353 504 518
Naši partneři
Stáhněte si Flash Player pro prohlížení tohoto obsahu.
Komerční sdělení
image
image
image

Lanová dráha Diana

Lanová dráha Diana byla postavena vídeňskou stavební společností Leo Arnoldi na základě švýcarských projektů. Technická zařízení lanovky dodala společnost Österreichische Siemens Schuckert Werke. Na rozdíl od tunelové lanovky na Imperial musela být pro každou ze tří stanic postavena nová samostatná budova. Dolní stanice lanové dráhy Diana „Stará Louka“ se nacházela poblíž stejnojmenné karlovarské promenádní ulice vedle grandhotelu Pupp na konci krátké Mariánské uličky. Přestože je dnešní pěší zóně Stará Louka velmi blízko, není z ní díky úzkému profilu Mariánské ulice na budovu dolní stanice moc dobře vidět a místa neznalému člověku tak zůstane skryta. Proto bylo v celé historii lanové dráhy nutné upozorňovat na ni výraznými poutači nebo směrovkami. Lanová dráha je jednokolejná s Abtovou výhybkou o délce 102 metrů, celková délka trati je 437 metrů. Celá trať je situována v lesním terénu, zčásti vede v betonovém zářezu, zčásti na náspu a částečně je v úrovni okolní krajiny. Křížení s několika lesními stezkami je mimoúrovňovňové – pomocí tří podchodů a tří přechodových můstků. Trať je vedena do oblouku, přes mezistanici Jelení skok. Budova mezistanice je otevřená a nachází se přesně v polovině trati, oba vozy na ní tedy stanicují současně. Nástupiště v dolní a horní stanici se nachází po obou stranách, je tudíž možné v případě potřeby urychlit odbavování cestujících oddělením vystupujících a nastupujících osob. Elektrická měnírna je umístěna v dolní stanici, strojovna v budově stanice horní. Lanovku poháněl elektromotor o výkonu 61 kW

Vozy byly celodřevěné, se dvěma otevřenými a dvěma uzavřenými oddíly o celkové kapacitě 36 sedících osob. Spodní oddíl bylo možné po sklopení sedaček uzpůsobit k přepravě zboží. Posuvné dveře bylo možné ovládat pouze ze stanoviště řidiče. Dveře se nacházely po obou stranách vozových skříní. Vozy se po trati pohybovaly rychlostí 2 m/s.

Jak již bylo zmíněno, v době vzniku lanovky se u její horní stanice nacházel pouze les, takže lanovka sloužila hlavně jako dopravní prostředek k východisku lesních promenád a byla tedy vyloženě sezónní záležitostí. To se nezměnilo ani po výstavbě vyhlídkové věže a lesní restaurace Diana. V provozu byla od dubna do října v přibližně 15-ti minutovém intervalu.

Jako ostatní lanové dráhy, i lanovka na Dianu byla po skončení 2.světové války ve špatném technickém stavu, po provedení nutných oprav k zajištění jejího dalšího provozu musela na kompletní rekonstrukci čekat ze všech karlovarských lanovek nejdéle. Navzdory tomu začala od roku 1960 jezdit v celoročním provozu. Odstávka lanové dráhy Diana trvala od 16.9.1963 do 6.6.1965. V rámci této rekonstrukce byla opravena trať a budova dolní stanice, rovněž byly vyměněny dřevěné vozové skříně za nové celokovové, vyrobené Tatrou Smíchov. Nové vozy zůstaly na původních podvozcích, měly 4 uzavřené oddíly pro celkem 40 sedících cestujících, elektropneumatické dveře na obou stranách karoserie. Barva vozů byla červená s krémovou střechou. Ve střeše byla vsazena postranní okna podobně jako u autobusů z té doby a celkový estetický dojem vozu byl velmi dobrý. Přestože byly vozy od stejného výrobce, jako u tunelové lanovky Imperial, designově se odlišovaly. Na jejich čelech se obdobně jako u LD Imperial objevil městský znak, nad který bylo po přechodu DP pod ČSAD Plzeň roku 1975 domalováno logo „ČSAD“. Elektromotor zůstal původní, k jeho výměně za nový o výkonu 75 kW od výrobce MEZ Frenštát, došlo až v rámci oprav elektrických zařízení lanovky v roce 1974. Tím došlo ke snížení rychlosti vozů na 1,75 m/s.

Další osud lanovky na Dianu se od 70.let už nijak výrazně neodlišoval od tunelové lanovky Imperial. V roce 1980 došlo k zastavení provozu a další budoucnost lanové dráhy byla nejistá. V roce 1984 se lanovky ujaly polské firmy a provedly její kompletní rekonstrukci včetně výměny vozů. Firmy, které rekonstrukci prováděly i použitá technologická zařízení se shodovaly s v téže době rekonstruovanou lanovkou na Imperial a proto je není nutné znovu popisovat. Jediným rozdílem bylo, že vozy měly dveře po obou stranách a na jejich čelech byl vyveden černý nápis „DIANA“. Lanovka po rekonstrukci znovu vyjela v roce 1988. Staré vozy byly z tratě sneseny a převezeny do areálu garáží MHD, kde ležely na dvoře ještě několik let. Přes projevený zájem zahraničních subjektů o jejich odkoupení a zachování pro muzejní účely, došlo bohužel nakonec k jejich rozřezání a odvezení do šrotu.

Od rekonstrukce v 80.letech slouží lanová dráha na Dianu dodnes. Jedinou výraznější změnu přinesl rok 1996, kdy byly její vozy opatřeny novým bílým lakem a tehdy novým trojbarevným logem společnosti Na čelech vozů se opět objevil městský znak. Lanovka nebyla nikdy začleněna do systému MHD, vzhledem k jejímu rekreačnímu charakteru se na ní platí zvláštní jízdné. Svou délkou a technickými parametry tvoří ve střední Evropě ojedinělou dopravní kuriozitu, která je díky tomu ve spojení se svojí romantickou polohou a návazností na vyhlídkovou věž a lesní restauraci Diana hojně navštěvovaná jak návštěvníky města, tak karlovarskými občany, po celý rok.

Technická data:

Délka trati: 437 metrů
Délka výhybky: 102m
Největší stoupání: 432 promile
Převýšení: 167 metrů
Nadmořská výška dolní stanice: 389 m
Nadmořská výška mezistanice: 473 m
Nadmořská výška horní stanice: 556 m
Rozchod: 1 m
Jízdní doba: 395 s

Zajímavosti, které byste měli vědět:
Naše autobusy MHD jsou ekologické!

image

V dubnu 2007 byly zařazeny do vozového parku Dopravního podniku Karlovy Vary první čtyři plynové autobusy Irisbus Iveco Citelis CNG, které obdržely evidenční čísla 394 až 397, přičemž v příštích letech budou nákupy těchto vozidel pokračovat. Zároveň byla v areálu Dopravního podniku otevřena čerpací stanice na zemní plyn (CNG), která své služby poskytuje i pro veřejnost. Na snímku z 31.8.2007 odjíždí od tržnice vůz ev. č. 395.
Náš vyřazený autobus MHD jezdí v Mongolsku!

image

Většina vozidel DPKV se po vyřazení nelikviduje, ale na prvním místě je snaha o jejich odprodej. Tak se může stát, že s takovým autobusem se můžete setkat i jinde. Šok vyvolala informace od jednoho cestovatele, který do DP v r. 2002 zaslal fotografii vyřazeného autobusu Karosa B731, který potkal v mongolském Ulánbátaru. U nás byl vyřazen v roce 1999. Autobus byl stále opatřen naším trojbarevným firemním pruhem a dokonce foliovou reklamou na časopis Promenáda! Jak je ten svět malý!
Letní vyhlídková okružní linka městem

image

V letní sezóně o víkendech provozuje Dopravní podnik od roku 2001 vyhlídkovou okružní linku městem Karlovy Vary, označenou číslem 91 a 92, která je obsluhována historickým autobusem Karosa ŠL 11 ev. č. 114 a SPZ KVA 92-31, vyrobeným roku 1974. Linka je v provozu v neděli a ve svátcích od 1.4. do 30.9. Na lince platí zvláštní tarif: plné jízdné 70 Kč, děti od 6 do 15 let a držitelé časových jízdenek DPKV 16 Kč, děti do 6 let zdarma. Na lince platí 24-hodinové a týdenní jízdenky.