O společnosti
Informační servis
V informačním terminálu vám rádi poskytneme informace o spojích, tarifech, případně o ztátách a nálezech. Volejte:
tel 353 504 518
Naši partneři
Stáhněte si Flash Player pro prohlížení tohoto obsahu.
Komerční sdělení
image
image
image

image

Profil společnosti

Na den 1. října 2009 připadá 55. výročí vzniku Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s., a tak jsme při této příležitosti zveřejnili naši novou internetovou prezentaci, která nejenže podá vyčerpávající informace o našem podniku, ale přiblíží a popíše rozvoj městské hromadné dopravy v Karlových Varech od jejího samotného počátku až do dnešních dnů. Ačkoliv docházelo během historického vývoje několikrát ke změnám názvů subjektů provozujících MHD v Karlových Varech, vždy šlo především o změny takřka formální, a z tohoto důvodu považujeme celé období 55. let za nepřerušené a kontinuální ve vývoji a provozování MHD Dopravním podnikem.

Od počátku založení Dopravního podniku fungovaly vedle sebe dva dopravní systémy zastoupené autobusy a lanovými drahami. Lanové dráhy tvoří neoddělitelný kolorit a i určitou turistickou atrakci v Karlových Varech, a proto jsme lanovkám v jednom z odkazů věnovali dostatečný prostor, protože se domníváme, že i pro vás, návštěvníky stránek, bude velmi zajímavé se seznámit se současností i s historií karlovarských lanovek.

Největší pozornost věnujeme autobusové dopravě, která v současné době je a zřejmě i v budoucnu bude nosným pilířem činnosti Dopravního podniku. Mluvíme-li o autobusech, musíme se rovněž zmínit i o dalších aktivitách, které úzce s autobusy souvisí. Tím jsou naše opravárenské provozy, provoz čerpací stanice a mycí linka pro autobusy a nákladní automobily. Rozsah našich služeb tím zdaleka nekončí. Nesmíme zapomenout na provozování záchytných parkovišť pro autobusy a osobní vozidla, všech parkovacích automatů ve městě, vykonávání činnosti správce plochy a informačního systému na terminálu Dolní nádraží v Karlových Varech a v neposlední řadě na provozování vyhlídkové věže a restaurace Diana na Výšině Přátelství.

Ovšem Dopravní podnik – to není jen instituce, to nejsou jen dějiny, vozidla, stroje a přepravní výkony. Dopravní podnik – to jsou především lidé. Proto při příležitosti zmíněného výročí děkujeme všem současným, ale i bývalým pracovníkům, kteří se za těch 55. let v organizacích zajišťujících městskou dopravu v Karlových Varech vystřídali, dále představitelům statutárních orgánů a všem zastupitelům města Karlovy Vary za jejich práci a úsilí, bez nichž by městská doprava tak dlouhou dobu prostě nemohla fungovat. Děkujeme především těm, kteří vykonávali a vykonávají svoji profesi svědomitě a poctivě a přispívají tak k dobrému jménu a pověsti našeho podniku, který je dnes neodmyslitelnou součástí města Karlovy Vary.

image

Zajímavosti, které byste měli vědět:
Projeďte Lázeňské lesy na kole. S námi to jde!

image

Pokud jste příznivci cykloturistiky, jistě oceníte, že s námi můžete pohodlně přepravit i svá kola. Do vozů našich lanových drah je umožněn nástup i s kolem, a to za dostupný příplatek. Projeďte si tedy Lázeňské lesy shora dolů na kole a zažijte tak spousty příjemných zážitků a stejně romantických výletů. Spojíte-li takový výlet s návštěvou lesní restaurace Diana či s výšlapem na sousední stylovou rozhlednu, určitě nebudete litovat.
Lanová dráha z Divadelního nám. na Imperial

image

Tunelová lanová dráha z Divadelního náměstí k hotelu Imperial byla otevřena roku 1907. Je postavena na rozchodu 1 metr a má délku 127 m. Převýšení činí 54 m a jízda trvá pouze jednu minutu. Někdejší vozy postavené v roce 1961 na původních podvozcích v závodě Tatra Smíchov byly při rekonstrukci lanové dráhy v osmdesátých letech nahrazeny novými z produkce polské firmy Konstal Chorzów. Snímek ze 31.8.2007 ukazuje vůz č. 1 v horní stanici.
Kloubové autobusy IKARUS 280 v DPKV.

image

Karlovy Vary byly jedním z posledních měst, kde se dlouho udržely v provozu známé maďarské kloubové autobusy Ikarus 280 a to jak na městských, tak na meziměstských linkách, obsluhovaných Dopravním podnikem, poslední dosloužily v pravidelné linkové přepravě roku 2004, v MHD ještě o rok dříve. Na evropském setkání autobusů Chabařovice Bus 2003 u Ústí nad Labem se objevil karlovarský Ikarus 280.08 ev. č. 311. Na snímku z 10.5.2003 ho vidíme na ploše ústeckého sportovního letiště Všebořice.